Business coaching, LIfestyle, Некатегоризовано

Navike

11. marta 2023.

Svi želimo da steknemo dobre navike ili da promenimo već postojeće. Neki žele da porade na sebi a neki, da ‚‚ugrade‚‚ nove navike kod svoje dece. Sve u svemu, navike su jedna tema o kojoj se danas dosta govori.

Internetom kruže razne teorije o tome koliko je zaista vremena potrebno da bi se stekla nova navika (znači da bismo nešto trajno integrisali u naše ponašanje – u našu svakodnevicu). Da bi nam određeno ponašanje prešlo u naviku, u skladu sa najnovijim istraživanjima, neophodno je da prođe od 18 dana pa sve do 254 dana. Koliko će vremena svakom od nas trebati je krajnje individualno; zato i toliki raspon od 18 do 254.

Kako se stiču navike?

Ponavljanjem.

U principu, mogla bih sad da stavim tačku na temu Navike i da ovo bude jedan od najkraćih tekstova na blogu. Hoćemo dobre navike? Ponavljamo radnju. Tako jednostavno.

Ponavljamo tu određenu željenu radnju – onu za koju hoćemo da nam ‚‚pređe u naviku‚‚. I ponavljamo je svakodnevno; i uporno; i po mogućstvu u isto vreme; i po mogućstvu praćenu istim radnjama i mislima pre i posle izvršenja te radnje.

Iako je dovoljno i samo ponavljanje, postoje određene metode kojima taj proces može da se ubrza ali i da se dodatno ‚‚zapečati‚‚ i ojača. U tu svrhu, poželjno je uključiti i one ‚‚pre i posle‚‚ faktore. Znači o čemu razmišljamo pre nego što npr. započnemo gimnastiku? Koju muziku slušamo? Šta radimo posle? Da li popijemo čašu vode, limunadu, da li sebi spremimo obrok? Ova metoda je nova – barem se tako predstavlja od strane autora na socijalnim mrežama međutim, još je čuveni psiholog Pavlov otkrio uslovljeni refleks i ovaj ‚‚novitet‚‚ me podseća upravo na to njegovo otkriće.

Da pojednostavimo na primeru: želja mi je da uključim gimnastiku u svoj svakodnevni život. Znači da baš svaki dan budem fizički aktivna i da umesto besciljnog skrolovanja sa mobilnim u ruci i prelistavanja nevažnih vesti o slavnim ličnostima ustanem i odradim program gimnastike. Konkretno, radi se o ‚‚neutralizaciji‚‚ loše navike (mobilni telefon) i ‚‚uspostavljanju‚‚ dobre navike (gimnastika).

Kako se primenjuje u ovom slučaju metoda ‚‚pre i posle‚‚? Pretpostavimo da držim mobilni u ruci. Mobilni je u ovom sučaju ‚‚okidač‚‚. Svaki put kad uhvatim sebe da besciljno lutam po internetu i razgledam fotografije, krećem sa gimnastikom. Dodatno pojačavamo metodu: umesto skrolovanja po internetu, puštam svoju omiljenu muziku – onu koja me ‚‚pokreće‚‚ da se pokrenem. Pojačavamo još više metodu tako što ću sebi SVAKI DAN u vreme predviđeno za gimnastiku puštati ISTU muziku koja će dodatno delovati u telu i umu kao okidač da se pokrenem (tu leži i suština Pavlovljevog eksperimenta sa psom i zvonom – znači svaki put kad čujem određenu muziku, krećem da radim vežbe). Odradila sam vežbe. Završavam sa programom gimnastike. Dodatno pojačavam metodu tako što pijem vodu sa limunom (bez šećera). A zatim sebi spremam zdrav niskokaloričan obrok.

Sad podvlačimo crtu i pravimo rezime svih ‚‚pojačivača‚‚ metode ‚‚pre i posle‚‚.

1 Stvaramo naviku vežbanja (gimnastika).

2 Neutrališemo lošu naviku (mobilni).

3 Koristimo lošu naviku kao okidač.

4 Kao dodatni okidač uključujemo muziku.

5  Ponavljamo istu muziku da bismo izazvali Pavlovljev refleks

6-7 Posle gimnastike dodajemo još 2 navike: voda sa limunom i zdrav obrok.

Sve u svemu, 7 faktora koji će ne samo stvoriti nove zdrave navike već će ih pretvoriti u svakodnevni ritual.

Istu metodu primenjujemo i u procesu učenja uvodeći ‚‚dodatne‚‚ pojačivače – male rituale pre i posle procesa učenja ili izrade domaćih zadataka (određena muzika, posebno osvetljenje ili ‚‚lampa za učenje‚‚, određeno  vreme u toku dana, obrok koji će uslediti posle odrađenih zadataka – na primer, domaći se radi od 18:00-19:00 h a zatim sledi večera posle koje idu slobodne aktivnosti, čitanje omiljene knjige i sl.).

Nadam se da će se zdravi rituali i kod vas ustaliti.

Puno uspeha!

You Might Also Like