Business coaching

Vrste tekstova

2. avgust 2023.

1. Narativni tekst

Narativnim se naziva onaj tekst koji uspešno povezuje likove, različite događaje i priče. Može biti zasnovan na realnim događajima ili izmišljen. Kroz ovaj tekst se događaji provlače kao nit, hronološki su pozicionirani i dinamični. Često je radnja smeštena u prošlost a dijalozi u sadašnje vreme.

2. Književni tekstovi

Književni tekstovi spadaju u umetnička pisana dela. Bogati su naracijom, metaforom, izražajnim elementima i osećanjima. Neki od primera književnih tekstova su eseji i kratke priče.

3. Novinarski tekstovi

Ove tekstove ćemo naći u novinama, časopisima ali i na elektronskim portalima. Uglavnom su informativni i neutralni mada često sadrže i lični pečat autora ili njegovo mišljenje.

4. Naučni tekstovi

Ovi tekstovi su namenski pisani i nalazimo ih u fakultetskim udžbenicima, naučnim studijama i analizama, naučnim i istraživačkim radovima i sl. U njima se koriste naučna terminologija, tehnički podaci, statističke i druge analize. Akcenat je na informacijama i definicijama; sadrže reference, pozivaju se na izvore i imaju striktnu strukturu karakterističnu za akademsku zajednicu.

5. Deskriptivni tekstovi

Ovi tekstovi opisuju stvari, objekte, situacije, ljude, životinje, druge tekstove ali i emocije.

Postoje dve vrste opisnih tekstova: književni i tehnički.

6. Argumentativni tekstovi

Ova vrsta tekstova zastupa određenu tezu ‚‚za ili protiv‚‚, uvodeći čitaoca u argumentovanu ‚‚diskusiju‚‚ kroz izlaganje određenih činjenica, zastupanje teza, postavljanje čitaoca u kontekst, predočavanje prednosti i nedostataka određenih fenomena. Na kraju teksta često nalazimo reference putem kojih se autor poziva na određene autoritete / stručnjake iz date oblasti, statističke podatke ili učestalost određenih pojava – a sve u cilju ubeđivanja i/ ili dokazivanja validnosti tvrdnje.

7. Priručnici

Priručnici nam daju uputstva – kako da nešto uradimo / kako da usavršimo određene veštine. Mogu biti čisto tehničke prirode ali i ‚‚nematerijalne‚‚ – one koja se odnosi na kurseve samopomoći i duhovni razvoj. Ovi poslednji bi trebalo da budu poučni (mada u praksi to često nisu). Struktuirani su tako da vode čitaoca, korak po korak, ka ostvarenju cilja. I za tehničke i za motivacione priručnike možemo reći da su ‚‚inspirativni‚‚ jer navode čitaoca da preduzme neku akciju.

8. Antropološki tekstovi

Okrenuti čoveku, usmereni na ljudski rod, nalazimo ih u filosofskim i sociološkim skriptama i spisima. Ovde ne nalazimo formalnu strukturu kao u naučnim tekstovima. Bave se takođe ljudskim odnosima, emocijama i ljudskom prirodom.

9. Izlagački tekstovi

Kao što i reč kaže, ovi tekstovi izlažu činjenice, brojke, događaje, ne uključujući mišljenje autora. Često ih nalazimo na informativnim portalima ali i u nekim udžbenicima. Najčešće sadrže ‚‚suvoparan‚‚ prenos činjenica sa jednog izvora na drugi ili kraće definicije / objašnjenja. Razlikuju se od novinarskih po tome što suštinski i nisu autorski već je akcenat na ‚‚prenosu informacija‚‚ u što originalnijem obliku. Mogu sadržati kraći uvod / objašnjenje i zaključak u kome su sadržani najvažniji elementi vezani za temu. Imaju za cilj informisanje.

10. Pravni tekstovi

Nalazimo ih u sferi pravosuđa, jezik obraćanja je zvaničan, terminologija pravna, često se koriste izrazi iz latinskog i starogrčkog, formalni su, šturi, sadrže pleonazme (zbog jasnijeg izlaganja i da bi se izbeglo dvosmisleno tumačenje). Sadržaj je struktuiran logično – često i hronološki, nisu ‚‚književno lepi‚‚ niti ‚‚pitki‚‚ za čitanje, puni su zakona, članova, paragrafa i ostalih ‚‚pravnih alatki‚‚, pisani od strane pravnika za pravnike.

11. Administrativni tekstovi

Slični su pravnim tekstovima, razlikuju se po strukturi a namenjeni su administrativnim službenicima i građanima koji ih koriste. Često su dati u obliku tabele u kojoj se zatim popunjavaju lični podaci. Nalazimo ih u opštinama i javnim službama: sertifikati, izvodi iz matične knjige, formulari, zahtevi, molbe i sl.

12. Reklamni tekstovi

Ovi tekstovi pozivaju čitaoca na kupovinu određenog proizvoda ili usluge. Obično su kratki, sadrže slogane ili ciljno pokušavaju da zabave / zasmeju kupca, izazivajući mu tako prijatna osećanja koja će isti zatim (svesno ili nesvesno) povezati sa određenim proizvodom (i tako poželeti da taj proizvod kupi). Ove tekstove pišu copywriter-i i ljudi koji se bave prodajom / marketingom mada se i neke poznate ličnosti otiskuju u ‚‚marketinške vode‚‚ povezujući tako svoje ime sa određenim proizvodom – dajući lični pečat, težinu i ‚‚garanciju‚‚ kvaliteta.

13. Copywriting

Copywriter piše tekstove koji promovišu određenu uslugu, proizvod ili ideju. I ovi tekstovi pozivaju na akciju ali se razlikuju od reklamnih po dužini i sadržaju. Mogu sadržati reklamne slogane ali mogu biti i opisni i dosta duži od reklamnih. U većini slučajeva je autoru data određena tema medjutim, ima slobodu relevantno sa sadržajem i emocionalnim nabojem / količinom emocija / opisnih elemenata teksta. Piše se namenski, broj reči je ograničen, postoje rokovi za primopredaju i autor često radi pod vremenskim pritiskom. Copywriting se radi za internet, novine i časopise.   

14. Ghoastwriting

Pisanje iz senke ili ghoastwriting podrazumeva pisanje tekstova za račun nekog drugog (lica ili preduzeća). I ovi tekstovi se pišu namenski i po narudžbini. Autor predaje sva prava naručiocu, ne potpisuje svoje tekstove i drži ovaj dogovor u tajnosti.

15. SEO writing

 SEO pisanje znači da autor teksta koristi određene ‚‚popularne‚‚ reči – reči ‚‚tražene‚‚ u određenoj branši tako da njegov tekst bude što vidljiviji i na što boljem mestu u internet pretraživaču. I ovi tekstovi se pišu namenski, po narudžbini i obično moraju sadržati određeni broj ‚‚ključnih reči‚‚. Često se koristi nominativ (zbog pretraživača) a ‚‚nepoželjnim‚‚ se smatra svaki iskorak ka književnom i kreativnom kao i upotreba padeža, opisa, ćirilice i svega ostalog što umanjuje verovatnoću da se tekst visoko kotira na pretraživaču. Zvuče šturo i mehanički, nedostaje im harmonija, sve je podređeno ključnim rečima koje autor ‚‚mora‚‚ da ubaci u tekst – uklapale se one u kontekst ili ne, zvučao tekst harmonično ili ne, bio on kompaktan, estetski i književno lepo sročen ili ne. Autor u ovom slučaju nema puno slobode da ‚‚piše iz duše‚‚ već je primoran da prati trendove i ‚‚podiže‚‚ vidljivost teksta. Na prvu loptu, ovakvi tekstovi privlače čitaoce (jer ih internet pretraživač ‚‚izbacuje‚‚ među prvima) međutim, na duže staze, predstavljaju pravo razočarenje i gubljenje vremena za sve nas koji smo ljubitelji čitanja i u čitanju tražimo onu iskrenu, umetničku nit koja nije podlegla komercijalnim kompromisima.  

16. Digitalni tekstovi

Veliki broj autora koristi usluge veštačke inteligencije. Tekstovi liče jedni na druge, menja se samo red reči u rečenici uz upotrebu sinonima; smisao maglovit, često dvosmislen i podložan tumačenju. Izlaganje na određenu temu je uopšteno i često je primetno da tekst nije sačinila ljudska ruka. I pored toga, ova vrsta tekstova dobija na popularnosti jer je veštačka inteligencija u mogućnosti da u veoma kratkom roku generiše velike količine teksta, da ih formatira i objavi, dobijajući tako na vremenu i na količini sadržaja koji je u ponudi. Nepotrebno je napomenuti da ni ovi tekstovi nisu napisani ‚‚iz duše‚‚.

17. Kolumne i feljtoni

Najčešće kratki, tekstovi koji izlaze u nastavcima, predstavljaju stalnu rubriku u novinama i sadrže umetničke i književne prikaze, kraće opise događaja / fenomena, trendova / aktuelnih događaja. Mogu biti i tematski kao na primer recepti, putopisi, tekstovi o modi ili istorijskim događajima.  

18. Terapeutsko pisanje

U poslednje vreme uzima zamah tako da terapija pisanjem polako ulazi u naše živote. Psiholozi ovaj fenomen nazivaju ekspresija – što znači izraziti svoje emocije, staviti ih na papir i sagledati crno na belo. Imaju slično dejstvo kao katarza – pročišćenje duše znači – gde autor često (na kraju procesa) spaljuje papir na kojem je zapisao njemu neprijatne događaje. Na taj način se ‚‚oslobađa‚‚ duševnog tereta.

19. Beleške

Beleške kao vrsta teksta mogu biti naše lične ali ih nalazimo i u zbirkama gde je izlaganje koncizno, događaji dati u glavnim crtama, prezicno i bez mnogo opisa. Često su hronološki struktuirane i iako kratke, mogu davati jednu širu sliku.

20. Kreativno pisanje

Tekstovi moderno nazvani ‚‚kreativno pisanje‚‚ su oni tekstovi u kojima autor izražava svoja osećanja, svoje mišljenje ili stavove. Ne pravi kompromise niti koristi ključne reči. Napisati nešto lepo, provesti vreme radeći nešto kreativno – predstavlja cilj sam po sebi. Ovi tekstovi su uglavnom kratki, nisu obavezno književni, pišu ih i amateri – jednostavno zato što to vole; pisanje radi pisanja.

You Might Also Like