Business coaching, Prevodioci

Ko su nam klijenti?

6. aprila 2021.

Ko su klijenti prevodilaca i prevodilačkih agencija, koja je to naša ‚‚ciljna grupa‚‚ (od 17 do 107), koja dokumenta se prevode i kako se najčešće realizuje plaćanje. Iz mog i iz iskustva kolega

Studenti

Šta se prevodi: za upis na fakultet – pasoši, izvodi iz MKR, svedočanstvo iz srednje škole (nekad i iz osnovne), diplome, potvrde o prihodima roditelja; u toku studija – studentski radovi, elaborati; po završetku studija – diplome, pohvale, potvrde o završenim seminarima, magistarske i doktorske disertacije.    

Realizacija plaćanja: u zavisnosti od dogovora – po primopredaji ili parcijalno. Najčešće zahtevaju ‚‚studetnski popust‚‚ jer većina privatnika daje popust studentima (ne samo prevodioci već i veliki broj knjižara, butika i sl.).

Zaposleni

Šta se prevodi: putne isprave, potvrda o radnom iskustvu, diplome, sertifikati, potvrde o kvalifikaciji / prekvalifikaciji / završenim seminarima.

Realizacija plaćanja: u skladu sa dogovorom.

Turističke agencije

Šta se prevodi: flajeri, brošure, prospekti, memorandumi, fakture, ugovori.

Realizacija plaćanja: veliki broj turističkih agencija se sudi – sa drugim turističkim agencijama / hotelijerima / autoprevoznicima / vlasnicima restorana. Zašto se sude? Plaćanje u turizmu se najčešće realizuje nakon završetka turističke sezone (krajem septembra / početkom oktobra). Često se ta realizacija vrši tako što jedna strana želi da kompenzuje (‚‚prebije‚‚) deo duga; ili su joj u toku leta ‚‚iskrsli‚‚ neki dodatni troškovi pa nije u mogućnosti da isplati ceo iznos; ili želi da deo duga ‚‚prebaci‚‚ za sledeću sezonu. Druga strana se naravno ne mora složiti sa tim predlozima i tako započinju procesi koji traju i po nekoliko godina, skupo koštaju – i u vremenu i u novcu a koštaju i zdravlja (iz ličnog iskustva – vlasnik agencije je preminuo od posledica infarkta i deo prevoda je ostao neisplaćen). Iz navedenih razloga, država je sastavila Crnu listu turističkih agencija – znači onih koje nisu solventne (nemaju platežnu moć) ili često menjaju naziv, sedište, gase se, ponovo osnivaju i sl. i kao što sledi – nisu pouzdane platiše. Šta to praktično znači za prevodioca: PRE realizacije posla, i PRE nego što se upustimo u saradnju a čak i PRE nego što započnemo prevod, bilo bi korisno proveriti da li je ta agencija pouzdana (ili je na onoj Crnoj listi) i zatražiti avans, plaćanje unapred ili parcijalno plaćanje. Postoje i druge metode ‚‚zaštite‚‚ kao što su bankovne garancije, predugovori, ugovori i sl.

Restorani

Šta se prevodi: jelovnici, reklamni materijal, ponude, korespondencija, ugovori (sa hotelima, autoprevoznicima, turističkim agencijama – o pripremanju obroka za veće grupe ljudi, za poslovne susrete, manifestacije, za ketering i sl.).

Realizacija plaćanja: iz ličnog i iz iskustva kolega, korektno i bez problema.

Hoteli

Šta se prevodi: memorandumi, reklamni materijal, ugovori, fakture, mejlovi, ponude a često i usmeno (pregovori, ugovaranje posla, sajmovi, simpozijumi).

Realizacija plaćanja: samo plaćanje se realizuje ili po obavljenom poslu ili parcijalno (u zavisnosti od obima posla, trajanja saradnje). Retko traže popust (eventualno ‚‚na količinu‚‚) a često prevodiocu nude kompenzaciju ili ‚‚nagradu‚‚ (besplatno letovanje, boravak za vikend i sl.).

Privredna društva

Šta se prevodi: prevodi se sve – memorandumi, flajeri, prospekti, brošure, dopisi, ponude za saradnju, korespondencija, ugovori, opis proizvodnog procesa, opis proizvoda, hemijske analize, etikete, uputstva za upotrebu, analize tržišta, komparativne analize, ekonomski izveštaji, balansi, godišnji presek stanja, očekivani rast / pad, računovodstveni izveštaji, marketinški plan,  fakture, potvrde o kvalitetu, sertifikati, pohvale – u zavisnosti od toga šta ‚‚druga strana‚‚ zahteva da im se dostavi.

Realizacija plaćanja: za veliki broj firmi, prevodilac je još jedan službenik na platnoj listi pa tako i realizuju plaćanje – jednom mesečno, na kraju meseca, onda kada računovodstvo obračunava isplatu ostalima. U slučaju da prevodilac želi da bude isplaćen odmah – po realizaciji prevoda, neophodno je isto još na početku saradnje naglasiti.

Fabrike (za proizvodnju prehrambenih proizvoda, drvne građe, opreme, automobila… listu nastavite sami)

Šta se prevodi: kada su u pitanju fabrike, u ove prevode se ne treba upuštati bez stručnog znanja ili bez pomoći stručnjaka iz te oblasti. Terminologija je uže stručna i zahtevna; dokumenta koja se prevode su ista kao i za privredna društva uz neophodnu napomenu da su neki proizvodi retki ili jedinstveni na tržištu (skoro patentirani) tako da je i terminologija relativno nova i prevodiocu nepoznata.

Realizacija plaćanja: isto kao i kod privrednih društava.

Butici – modne kuće (uvoz, izvoz, garderoba, cipele, kozmetika, nove modne linije, manekeni iz stranih zemalja…)

Šta se prevodi: izvodi iz MKR, pasoši, ugovori, memorandumi, reklamni materijal, opis proizvoda, etikete, uputstva za upotrebu, fakture.

Realizacija plaćanja: iz ličnog i iz iskustva kolega – korektno i bez problema.

Javne kuće

Šta se prevodi: izvodi iz MKR, pasoši, sudska dokumentacija, na sudu usmeno (izjave i jedne i druge strane, svih stranaca umešanih u sukob).  

Realizacija plaćanja: uvek u gotovini, najčešće unapred i najčešće samoinicijativno, maksimalno korektni u saradnji.  

Advokatske kancelarije

Šta se prevodi: sve neophodno za sudski proces – pasoši, izvodi iz MKR, potvrde, dokazni materijal, medicinski izveštaji, dokumenta izdata od strane državnih službi. U svakom slučaju, neophodno je dobro poznavati pravnu terminologiju (ili se za neke reči / izraze posavetovati sa pravnikom koji govori oba jezika).

Sledeće na šta treba obratiti pažnju jeste činjenica da nemaju sve zemlje iste zakone; mnogi zakoni jednostavno nisu ‚‚kompatibilni‚‚ sa zakonima u inostranstvu; prevodioci i pravnici ovaj fenomen nazivaju ‚‚tačan prevod ali bez analogije‚‚ (tekst je tačno preveden, druga strana međutim ne zna o čemu se radi jer tako nešto ne postoji u toj zemlji). Najčešći primeri ovakvih zakona kada navedena analogija izostaje (a za srpsko-grčku jezičku kombinaciju) su: zakoni iz doba SFRJ (socijalističko samoupravljanje, lokalna samouprava, sindikati, izvršna veća i sl.) a sa grčke strane zakoni o mirazu, pravima žena, pomorskom saobraćaju i sl.

Realizacija plaćanja: neki advokati plaćaju unapred, neki parcijalno, neki po odrađenom poslu dok neki smatraju da prevodilac treba da bude isplaćen TEK kada I ADVOKAT bude isplaćen (što je često tek na kraju sudskog procesa ili kad naplate odštetu od države / osiguravajućeg društva ili honorar od klijenta; to praktično znači da prevodioca / sudskog tumača svrstavaju u red ‚‚saradnika‚‚ iako to prevodilac nije i najčešće ne želi da bude. Iz tog razloga, način plaćanja treba ugovoriti unapred. 

Državne institucije / Ministarstva

Šta se prevodi: zvanični dopisi, ugovori o radu, fakture, narudžbine, objave / pozivi za tendere.

Realizacija plaćanja: najčešće na kraju meseca (onda kada računovodstvo zaključi obračun) ili posle nekoliko nedelja; u ređim slučajevima sa zakašnjenjem od nekoliko meseci.

Turističke organizacije grada / države

Šta se prevodi: najčešće gostuju na sajmovima, simpozijumima, promocijama i kao što sledi, prevode se prospekti, brošure, ugovori. Prevodi se i usmeno i pismeno.

Realizacija plaćanja: isto kao i kod ministarstava.

Vojska

Šta se prevodi: prevodi se najčešće usmeno. Vojna lica dolaze u zvanične posete pri obeležavanju raznih jubileja, godišnjica, proslava i sl.; svaki skup počinje uvodnim govorom, zatim sledi obraćanje još nekoliko zvaničnika a na kraju manifestacije sledi dodela plaketa / razmena poklona, suvenira, obeležja i sl. Za pismene prevode, poverljiva dokumenta i sl. vojska koristi svoje prevodioce koji su u stalnom radnom odnosu pri vojsci ili su i sami vojna lica.  

Realizacija plaćanja: u skladu sa ugovorom (na kraju meseca ili po odrađenom poslu).

Kulturno – umetnička društva

Šta se prevodi: prospekti, brošure, pozivnice, ugovori o nastupu / radu, fakture.

Realizacija plaćanja: u skladu sa dogovorom.

Izdavačke kuće

Šta se prevodi: sve što izdavačke kuće izdaju (knjige, brošure, priručnici) kao i ugovori sa stranim autorima.

Realizacija plaćanja: u zavisnosti od države (neke izdavačke kuće isplaćuju parcijalno, neke tek po završetku posla i to sa zakašnjenjem, neke posluju korektno).  

Pisci

Šta se prevodi: knjige

Realizacija plaćanja: na instiranje kolega (i zbog loših iskustava), plaćanje je poželjno realizovati parcijalno i unapred. Čest je slučaj međutim da klijenti ponude plaćanje tek po završetku cele knjige ili čak i na procenat – znači TEK kad se knjiga pusti u prodaju / promoviše. Većina pisaca smatra sebe izuzetno talentovanim i sigurni su da će njihova knjiga ostvariti zavidan tiraž. Poželjno je izbegavati primedbe koje se odnose na prodaju knjige (znači na buduće događaje – i kao što sledi, nepoznate) iz razloga što nas autor / klijent može optužiti kako ‚‚ne verujemo‚‚ u njega i u njegov talenat i, kako ćemo onda prevoditi nešto ‚‚u šta ne verujemo‚‚? Jako je teško razdvojiti ova dva faktora i predočiti klijentu da kvalitetan prevod ne zavisi od toga da li verujemo ili ne verujemo u kvalitet teksta / talenat autora. Ako već do ove neprijatne situacije dođe, klijentu možemo predočiti nekoliko primera iz sudske / medicinske prakse gde takođe dobro prevodimo iako ne moramo da ‚‚verujemo‚‚ u talenat osobe koja je tekst sačinila. Ono što se od nas traži jeste tačan prevod.

Sledeći problem sa piscima je što zahtevaju popust na količinu jer veliki broj prevodilaca i daje popust na veći broj strana i takva situacija vlada već godinama na tržištu.

Kolege prevodioci

Šta se prevodi:  prevode se tekstovi koje nam kolege dostave – u celini ili samo deo teksta u slučaju da na prevodu radi više prevodilaca kada, a po završetku rada, jedan od kolega ‚‚usklađuje‚‚ terminologiju i stilski uređuje tekst tako da ‚‚ne zvuči‚‚ prevedeno.

Realizacija plaćanja: u zavisnosti od dogovora – u novcu ili u protivusluzi (sledeći put kada ne budete u mogućnosti da određenu količinu teksta odradite sami – daćete deo teksta kolegi koji je ‚‚zadužen‚‚ istim brojem strana koje ste vi prethodno odradili).

Prevodilačke agencije

Šta se prevodi: prevode se sve vrste tekstova koje se ovde navode.   

Realizacija plaćanja: u zavisnosti od politike poslovanja i od veličine agencije; neke isplaćuju momentalno po primopredaji (manje agencije, nemaju računovodstvo), neke jednom mesečno (kada računovodstvo završi obračun), neke na svaka tri meseca.

Udruženja, nevladine organizacije, organizacije za zaštitu… (žena, dece, izbeglica…)

Šta se prevodi: prevode se putne isprave, legitimacije, potvrde, sudska dokumentacija (u slučaju da se sude ili da su zlostavljani), medicinski izveštaji, zahtevi (za boravak, za socijalnu i drugu pomoć, za prijem u neku instituciju) itd. Prevodi se takođe i usmeno pred nadležnim organima (sud, policija, carinski organi).  

Realizacija plaćanja: u zavisnosti od politike poslovanja i da li je udruženje privatno ili državno, plaćanje može biti realizovano odmah, po obavljenom poslu ili na kraju meseca / posle nekoliko nedelja.

Penzioneri

Šta se prevodi: potvrde o radnom iskustvu, potvrde o uplaćenom penzionom osiguranju u stranoj državi. U slučaju razvoda / smrti supruga i ponovnog zaljubljivanja u trećem dobu, prevode se ljubavna pisma (jedan od najlepših prevoda u mojoj karijeri  – dopisivanje ovog para je trajalo oko 10 godina; on Grk ona Srpkinja… Stara škola oboje, ne koriste kompjuter (a i slabovidi su), svoja pisma su pisali rukom – polako, romantično, krasnopisom, opisujući i porodičnu situaciju i bol posle smrti bračnog druga i sva društvena i ekonomska previranja u obe zemlje; jedno pravo putešestvije protkano rečima ljubavi i isčekivanja ponovnog susreta ispod Akropolja… U nekom momentu sam im predočila da nije neophodno slati prevodiocu pisma u koverti (i ići svaki put na poštu) – jednostavnije je i brže mejlom… I tako su uposlili unuke sa obe strane i u obe države da skeniraju, šalju na prevod a zatim štampaju prevod i čitaju deki i baki pisma (rekosmo da su slabovidi…).

Realizacija plaćanja: unapred ili po primopredaji, na bankovni račun (najčešće nemaju internet, ne vrše elektronski transfer novca, još uvek idu lično u banku – što je sigurno sigurno je (sem ako unuci priskoče u pomoć…)).

Pogrebna preduzeća

Šta se prevodi: putne isprave, legitimacije, izvod iz MK umrlih, potvrda o balsamovanju, potvrda sanitarne inspekcije da ne postoji rizik od zaraznih bolesti (odobrenje za međunarodni transport), izveštaj sudskog lekara (uzrok smrti), potvrda nadležne carinske uprave da je kovčeg propisno zapečaćen (međunarodni transport), računi i fakture pogrebnog preduzeća (često sarađuju dva).   

Realizacija plaćanja: unapred ili po primopredaji dokumenata.

Manastiri, crkve

Šta se prevodi: sve vezano za verski turizam – prospekti, brošure, reklamni materijal, memorandumi, ugovori, fakture. Prevode se takođe i knjige (o životu i čudima svetaca, o istorijatu manastira, bratstva i sl.). U slučaju da se na manastiru / crkvi izvode radovi (dogradnja, renoviranje) i ako unajmljuju radnike iz inostranstva, u tom slučaju prevodi se sva neophodna dokumentacija (putne isprave, ugovori o radu, ugovori o nabavci materijala iz inostranstva, projekti, nacrti, fakture).    

Realizacija plaćanja: najčešće unapred ili po primopredaji

You Might Also Like