Business coaching, LIfestyle

Ciljajte nisko

29. april 2023.

Da, dobro ste pročitali.

Ciljajte nisko jer nisko je:

 • realno
 • ostvarivo
 • vodi vas ka cilju korak po korak
 • daje vam vremena da uživate i da se pohvalite za svaki korak napred
 • na tom putu stičete nove, dobre navike
 • na tom putu stičete nove prijatelje i uživate u druženju sa njima
 • dozvoljavate sebi da se ustalite u novim okolnostima
 • novi način ponašanja vam prelazi u rutinu
 • kad pređe u rutinu, usavršavate tehniku
 • kad usavršite, penjete se na sledeći stepenik
 • a zatim odskačete ka sledećem, većem cilju
 • ne izlažete se ni negativnom ni pozitivnom stresu jer postepeno uvodite željene promene
 • štedite i telo i psihu od jakih turbulencija i eventualnih psihosomatskih poremećaja.

Saveti koji kruže internetom tipa ‚‚Ciljajte na Mesec i čak i ako promašite, pašćete među zvezde‚‚ navode ljude da se puni entuzijazma zalete ne na Mesec nego na Jupiter… I izgube negde na tom svemirskom letu… Navodi ih da brzo odustanu od svojih ciljeva jer im se čine ogromnim i neostvarivim… Čini da se razočaraju u sebe smatrajući se slabim i nesposobnim – iako to nisu.

I zato, ciljajte nisko, ciljajte realno; podelite cilj na manje delove – realne i ostvarive; a zatim, polako, sigurnim koracima do cilja.

You Might Also Like