Short stories

Bumbar car

16. septembar 2022.

Naljuti se bumbar mali

poskoči po rosnoj travi

u visinu poleteo

car da bude poželeo

pa živuljke postrojio

i besedu objavio!

********************

Istrtlja im kako šara

sve krilima nebo para

dok leptiri nisko mašu

krilima sve na ispašu

idu s jaganjcima skupa

to je zadnja školsa klupa!

********************

Dok on zajedno sa ticom

golubicom lastavicom

kroz oblake oštro lomi

sunčev zrak da se prolomi

da zablista ta livada

tam gde cveti i sva stada

procvetali razigrani

baš bumbaru svi zahvalni

što im svetlost sunca nosi

i miluje ih po kosi

dok se oni baš baškare

kao žabac posred bare

što se brčka i krekeće

nema njemu veće sreće

nego kad ga sunce greje

duša mu se slatko smeje!

********************

Al` ne dade tom bumbaru

stara lija ić na pravu

hvalospeve da seb piše

pa započe da kidiše

na bumbara u zabludi

što seb` kao orla vidi!

********************

Podboči se strogo lija

svoje reči ne uvija:

Oj bumbare, kakve bede

uzdižeš ti samog sebe

pa ti ne znaš, nisi čuo

gde se soko sve vinuo

iznad oblaka u zvezde

tamo gde se vrapci gnjezde!

********************

Jadni bumbar poč da jeca

zbog tog sunca i meseca

tam` gde baš njegova krila

nose svetlo od tih vila

nebeskih i dobrih, nežnih

prolećnih i zimi snežnih

za livadu, životinje

da im lice milo sine

da ih sunčev zrak obasja

žitna polja, voće, klasja

da ih zimi sneg pokrije

ispod leda da ih svije

da prespavaju medvedi

hrčak, jež, kad sve ubledi

da se skupe u pećinu

na proleće opet sinu!

********************

Nasmeja se liji brk

pa nastavi sve u cvrk:

Oj bumbare, jadni stvore

nad tobom se pčele roje

ti si težak, debeljuca

sva ti koža, stomak puca

zaobljen i okrugao

dok poletiš ti si stao

malo letiš malo padaš

sa krilima, sve se nadaš,

ako mašeš da ćeš moći

neba plavog se domoći

gledaj da na prvom cvetu

malo odmoriš u letu

********************

Stade bumbar, pa zasede

u cvet plavi, po sred srede

priđe lija, sve sa strane

nabaca i neke grane

pa poklopi šapom cvet

a bumbaru kratak let

pa zatvori sve latice

nasmeja mu se u lice

tome malom vrlom stvoru

što su pčele sve u roju

prestigle ga, uzletele

a on tromo, kao tele

ogleda se oko sebe

džaba njemu sve besede!

********************

Pa nastavlja lija stara

grdi, viče, na bumbara:

oj bumbaru pčeli sličan

ti si na tvoj trbuh dičan

debeo je sa svih strana

poleteo kao grana

što na vetru zanjiše se

pa ko deblo sakrši se

tresnu fino pored stada

mekano je tlo livada…

********************

Životinje sve zajedno

prasnuše u smeh ko jedno

pa bumbara ismejaše

a ovčice sve sa paše

malo pasu mal se smeju

smehom im se srca greju…

********************

Meda stari sad prozbori

poče gora da se ori:

Oj bumbaru moj javore

tamo gde se pčele roje

tamo gde su meda slasti

tu će moja njuška pasti!

Ti sve letiš tamo amo

kao klupko zamotano

bez ikakvog smisla, reda

let u prazno, nema meda…

Tako reče stari meda

pa u nebo on pogleda:

Zima stiže, vetar huče

hajde sa mnom mudri vuče

u jazbinu, brlog meki

među lišćem, kaži zeki

da i on sa nama krene

u san zimski baš na vreme

da utone, da se svije

da nam lišće krzno mije

********************

Zeka, lija, vuk i cvrčak

meda, jež i mali hrčak

kretoše put strmog brega

dugačka je to zaprega

put planina sad kretoše

prvog snega kliconoše

kad severac oštri bije

najavljuje zimu, vije

vetrovima sve u krug

vuk je ovci tada drug

********************

Jadni bumbar zaostao

poleteo p` opet pao

debeljuškast, zanosi se

životinje smeju mu se

sažali se stari meda

pa ga privi poput čeda

ispod krzna svog rundavog

poljubi ga, džangrizavog

po sred čela hvalisavog

i obraza tog pegavog

pa mu stavi tad na znanje

zašto vlada blagostanje

među svima u prirodi

gde svak svome poslu odi

soko leti, vuk zavija

lastavica gnezdo svija

ovca toplo runo daje

mačka lovi dok pas laje

cvrčak cvrče, hrčak rije

za reč mudru, eto lije

a bumbaru ti što zboriš,

znaš li što prirodom hodiš?

Slatko si nas nasmejao

i sa nama čavrljao

ali vrla ptica nisi

niti cveće nit mirisi

sa livade blagorodne

gde se sile sve prirodne

zajednički sjedinile

sa pčelama med izlile

travu bujnu podarile

ovce vunom obdarile

suncem leto ožarile

životinje ozarile

********************

Tako zbori stari meda

lisica ga samo gleda

glavom klima pa zavija

košava ih obavija

požuruje sve medveda

i ostale, sve od reda

dalek put ih sada čeka

do pećine, tu je meka

zimu tešku da prezime

jedan drugog pobratime

i svi skupa ušuškaju

do proleća prespavaju

sa bumbarom da im zuji

i medvedom da im bruji

u pećini toploj, mekoj

na planini toj dalekoj

sve dok ptica živo jato

s proleća tek nazirato

ne najavi sunca zrak

živuljkama što je znak

njuškicama da provire

na livadu, međ đumbire

tam` gde sunce radost nosi

lastavica jaje snosi

vredne pčele med što prave

cvrčak, hrčak tu borave

baškare se na travici

zahvaljuju se pčelici

a bumbaru odmahuju

što mu krilca izviruju

nad okruglim teškim trupom

kao meda punim ćupom

dok poleti on je pao

životinje nasmejao!

********************

You Might Also Like